Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Dzienniki:a) zajęć przedszkola - dla każdego oddziału, b) lekcyjny - szkoła dla każdego oddziału, c) zajęć w świetlicy, d) innych zajęć - przedszkole, szkoła i...

PORADA PRAWNA

07 września 2015 Prawo oświatowe

Czy w przypadku prowadzenia dokumentacji związanej z przebiegiem nauczania, a także tej związanej z obsługą sekretariatu szkoły w formie elektronicznej, konieczne jest drukowanie księgi ewidencji dzieci oraz księgi uczniów? Czy może ona mieć tylko formę elektroniczną, archiwizowaną zgodnie z procedurami?

Dzienniki:a) zajęć przedszkola - dla każdego oddziału, b) lekcyjny - szkoła dla każdego oddziału, c) zajęć w świetlicy, d) innych zajęć - przedszkole, szkoła i placówka, e) zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu albo a) indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego uczestnika zajęć,b) pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, terapeuty pedagogicznego lub innego specjalisty zatrudnionego odpowiednio w przedszkolu, szkole lub placówce - mogą być prowadzone także w formie elektronicznej. Wśród wymienionej w rozporządzeniu dokumentacji dopuszczonej do prowadzenia w formie elektronicznej znajdują się wyłącznie dzienniki. Oznacza to, że inna dokumentacja jest prowadzona w formie papierowej.

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, w szczególności § 22.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT