Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ad. 1 Tak, dyrektor jest członkiem rady pedagogicznej z jego pełnymi uprawnieniami, jest jednocześnie jej przewodniczącym.Każdy członek ma prawo do swojego głosu, decyduje...

PORADA PRAWNA

14 września 2017 Prawo oświatowe

1. Czy Dyrektor jako osoba prowadząca posiedzenie Rady Pedagogicznej bierze udział w głosowaniach rady? Czy swoim głosem nie wskazuje radzie jak powinni głosować? 2. Czy uczeń, który otrzymał nauczanie indywidualne w szkole powinien również odbywać zajęcia z WFu? Bo powinien realizować wszystkie przedmioty. Czy WF również ?

Ad. 1 Tak, dyrektor jest członkiem rady pedagogicznej z jego pełnymi uprawnieniami, jest jednocześnie jej przewodniczącym.Każdy członek ma prawo do swojego głosu, decyduje zatem sam, jak głosować.

Ad. 2 Indywidualne przygotowanie przedszkolne oraz indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu.Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanych z uczniem wynosi:

1) dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej – od 6 do 8 godzin;

2) dla uczniów klas IV–VI szkoły podstawowej – od 8 do 10 godzin;

3) dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej – od 10 do 12 godzin;

4) dla uczniów szkół ponadpodstawowych – od 12 do 16 godzin.Z zapisów rozporządzenia wynika jednoznacznie, że:

1) indywidualne nauczanie organizuje się w sposób zapewniający wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu,1) w indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie obowiązkowe zajęcia edukacyjne wynikające z ramowego planu nauczania danego typu i rodzaju szkoły, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Podstawa prawna:1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 sierpnia 2017 r.w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dziecii indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży. 2. USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w szczególności art. 69.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT