Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYNadzor-pedagogiczny.pl Baza aktów prawnych Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela w 2022 r.

Zmiany w ustawie Karta Nauczyciela w 2022 r.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762, ze zm.) w 2022 r. została dotąd czterokrotnie zmieniona – Dz. U. poz. 935, poz. 1116, poz. 1700 i poz. 1730.

Zmiany Karty Nauczyciela w 2022 r. zostały dokonane poprzez:

  • Dz. U. poz. 935 – ustawa z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela.
  • Dz. U. poz. 1116 – ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.
  • Dz. U. poz. 1700 – ustawa z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
  • Dz. U. poz. 1730 – ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw.

czytaj dalej >>

Obowiązujący 10 listopada 2022Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT