Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYOgólne zasady przyznawania pomocy materialnej uczniom

Szkoła może oferować uczniom pomoc materialną o charakterze socjalnym: stypendium szkolne lub zasiłek szkolny, refundację obiadów w stołówce, dofinansowanie do zakupu podręczników i ćwiczeń oraz o pomoc o charakterze motywacyjnym: stypendium za dobre wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, a także inny rodzaj wsparcia zależny od możliwości danej placówki, np. wypożyczanie podręczników ze szkolnej biblioteki. W ogólnym regulaminie należy wskazać wszystkie dostępne formy pomocy, natomiast szczegółowe zasady ubiegania się o pomoc uczniom z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej najlepiej wskazać w osobnych regulaminach stanowiących załączniki. 

Typ placówki: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna
Kategoria: Procedury, regulaminy, wnioski
Ostatnia aktualizacja: 17 Sierpień 2015
Data publikacji: 26 Listopad 2014
archiwum


Podgląd dokumentu

DOKUMENTACJA NA ŻYCZENIE

Jeśli nie jesteś pewien w jakiej sytuacji wykorzystać znaleziony
dokument,
jeśli nie wiesz jak go wypełnić, chciałbyś zweryfikować czy
prawidłowo prowadzisz podobną dokumentację - zapytaj naszych ekspertów!

W Twojej placówce potrzebna jest specjalna wersja dokumentu?
Zgłoś nam czego potrzebujesz,
a eksperci opracują indywidualną wersję dokumentacji.

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT