Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYPoradnik

Drukuj DRUKUJ

Standard B5 – Reakcja na ryzyko

  Mając na względzie bardzo dobrze znaną (chociażby z kursu fizyki) zasadą akcja – reakcja, w przypadku zarządzania ryzykiem również mamy akcję i reakcję – w szkole musimy przygotować również mechanizmy takiej reakcji. Dlatego w odniesieniu do każdego istotnego ryzyka należy określić rodzaj reakcji w myśl zasady: „co by było gdyby?”. Działania te mają być ukierunkowane na zminimalizowanie danego ryzyka lub ewentualnie jego całkowitą eliminację. Działania takie podejmuje się wówczas, gdy zostanie przekroczony próg akceptowalny, poważnie w ten sposób zagrażając realizacji konkretnego zadania lub grupy zadań.

Można wyróżnić następujące możliwe rodzaje reakcji na zaistniałe ryzyko:
(-) tolerowanie,
(-) przeniesienie,
(-) wycofanie się,
(-) działanie.

  Przeniesienie ryzyka wiąże się z ubezpieczeniem majątku placówki, ale również polega na przesunięciu zadania do innej jednostki mniej narażonej na wystąpienie ryzyka. Jest to nic innego jak zlecenie pewnych określonych działań (zadań) innemu – zewnętrznemu podmiotowi. Tolerowanie, to przyglądanie się zjawisku w przypadku, gdy jego poziom lub zakres jest uznany za bezpieczny (inaczej mówiąc akceptowalny).

Pełna treść dostępna dla zarejestrowanych użytkowników portalu.


W dalszej części artykułu znajdziecie Państwo m.in.:

  • praktyczne przykłady sposobów reakcji na ryzyko (case study),
  • odpowiedź na pytanie po co dyrektorwi karty identyfikacji ryzyka,
  • szczegółowe omówienie przykładowych dokumentów.

 

 

Zaloguj   Kup abonament

Data: 2011/08/04

 

Dokumenty:

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT