Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNYPoradnik

Drukuj DRUKUJ

Standard B2 – Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji

Misja, która została zaakceptowana przez wszystkie podmioty szkoły/placówki (zakładamy, że oni również się z jej zapisami identyfikują, jako bądź co bądź są jej współautorami) bezpośrednio determinuje określone cele i zadania wyznaczone do osiągnięcia lub zrealizowane w określonym wymiarze czasowym. Czas ten jest różnie określany. Jedno jest tylko niezmienne, a mianowicie musimy wyznaczyć cele i zadania na cały czas funkcjonowania przyjętej koncepcji oraz zawsze w wymiarze rocznym (dlatego że rok jest traktowany jako etap realizacyjny), gdyż będzie to bardzo ważny wyznacznik do opracowywania planu pracy na dany rok szkolny. Praktycznie nie ma jednoznacznego wyznaczenia czasu trwania (realizacji) koncepcji pracy szkoły lub placówki. Obecnie funkcjonują w tym zakresie „dwie szkoły”. Jedna zakłada, że koncepcja powinna być wyznaczona na okres 5 lat, czyli okres podstawowej kadencji dyrektora szkoły. Natomiast druga stanowi, że wyznacznikiem czasowym powinien być cykl kształcenia. Które podejście jest właściwsze, w zasadzie trudno jest jednoznacznie stwierdzić. I jedno i drugie ma swoje niezaprzeczalne zalety, ale i nie jest pozbawione wad. Ponieważ ta sprawa nie wymaga żadnych konsultacji (nazwijmy to społecznych), w zasadzie decyzję dotyczącą czasu obowiązywania, no i oczywiście realizacji przyjętej koncepcji pracy, a więc i misji szkoły lub placówki, podejmuje osobiście dyrektor. Jest to słuszne podejście, gdyż w końcowym rozrachunku to on będzie odpowiadał za stopień jej realizacji i uzyskane wymiernie efekty. Wyznaczone precyzyjnie zadania dla wszystkich pracowników szkoły będą stanowiły swoistą „drogę” która, w założeniach, powinna doprowadzić wprost do realizacji wytyczonych w misji celów. Dlatego też wyznaczone cele i zadania należy określać jasno, precyzyjnie i w co najmniej rocznej perspektywie, a samo ich wykonanie należy systematycznie monitorować za pomocą opracowanych w danej szkole lub placówce narzędzi.
Pamiętać należy, że sposób formułowania celów i zadań różni się nieco od siebie i nie wolno tych dwóch zagadnień mylić ze sobą. Cele mają charakter bardziej ogólny, natomiast zadania powinny mieć charakter bardziej operacyjny. Zadanie jest zawsze „drogą” do osiągania celu. Z tych też względów poniżej przedstawiamy kilka wskazówek dotyczących tak celów, jak i zadań.

 

 

Pełna treść dostępna dla zarejestrowanych użytkowników portalu.


W dalszej części poradnika znajdą Państwo m.in.:

  • omówienie różnic między zelami a zadaniami,
  • etapy prawidłowego działania w realizowaniu tego standardu,
  • wskazówki praktycznego wykorzystania przykładowych dokumentów.

 

 

 

Zaloguj   Kup abonament

Data: 2011/08/07

 

Dokumenty:

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT