Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Osoba niebędąca nauczycielem, zatrudniona do prowadzenia zajęć z uczniami, która jest zatrudniona na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo...

PORADA PRAWNA

27 maja 2019 Prawo oświatowe

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zajęcie stanowiska w następujących sprawach: 1) Czy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie art. 15 ust. 2 Prawa oświatowego można wypłacić dodatek motywacyjny, Umowa z takim pracownikiem zawarta została w dniu 17. 09. 2018 r. na czas określony do 21.06.2019 r. , składnikami wynagrodzenia wyszczególnionymi w umowie są: płaca zasadnicza, dodatek stażowy. 2) Do naszej jednostki, w której prowadzi się fundusz socjalny również dla emerytów, wpłynęło podanie byłego nauczyciela o przypisanie go do listy osób mogących ubiegać się o świadczenia wypłacane z ZFŚS. Z w/w osobą w dniu 15.03.1986 r. na podstawie art. 23 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. NR 3 poz. 19 z późn. zm.) rozwiązano umowę o pracę, na jej prośbę, w związku z wydaniem przez Komisję Lekarską do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia orzeczenie o czasowej niezdolności do pracy w pełnym wymiarze zajęć na zajmowanym stanowisku. W/W przedłożyła pismo z ZUS informujące, że od 26.02.1986 r. do 24.06.2009 r., tj. do dnia przyznania emerytury pobierała rentę. Od momentu przejścia na rentę nie figurowała na listach osób uprawnionych do przyznania świadczeń na ZFŚS. Jak twierdzi, nie wiedziała, że takie prawo jej przysługuje i nigdy nie zabiegała o świadczenie do chwili obecnej. Czy w takiej sytuacji można tę osobę przypisać do listy byłych pracowników szkoły uprawnionych do korzystania z ZFŚS? Czy powinna dostarczyć inne dokumenty, by w sposób prawidłowy udokumentować status rencisty, a obecnie emeryta – byłego pracownika szkoły?

Osoba niebędąca nauczycielem, zatrudniona do prowadzenia zajęć z uczniami, która jest zatrudniona na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2018 r., poz. 996 ze zm. jest pracownikiem niepedagogicznym, a w związku z tym nie przysługuje jej dodatek motywacyjny przysługujący wyłącznie nauczycielom na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.
Jeżeli pomiędzy zwolnieniem z pracy w jednostce, a przyznaniem renty i następnie emerytury nauczyciel nigdzie nie pracował, jest emerytem (wcześniej rencistą) – byłym pracownikiem tej jednostki i jest w niej objęty świadczeniami z ZFŚS (art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.). Można ewentualnie odebrać oświadczenie tej osoby, czy po 15.03.1986 r. pracowała w innej jednostce oświatowej.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT