Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy prawa oświatowego nie regulują szczegółów pracy szkoły, o których mowa w pytaniu, nie nadają takich kompetencji także organom prowadzącym, co oznacza, że...

PORADA PRAWNA

03 października 2018 Prawo oświatowe

Zwracam się z prośbą o rozstrzygnięcie wątpliwości dotyczących liczebności uczniów na zajęciach pozalekcyjnych, dodatkowych tj. koła przedmiotowe, koła zainteresowań, gimnastyka korekcyjna organizowanych w ramach godzin dyrektorskich i przydzielanych przez dyrektora w ramach posiadanych środków budżetowych. Jaka maksymalna liczba uczniów powinna być na kołach zainteresowań typu teatralne, plastyczne, chór? Dogłębna analiza przepisów prawa oświatowego nie daje mi jasnej odpowiedzi na nurtujące pytania.

Przepisy prawa oświatowego nie regulują szczegółów pracy szkoły, o których mowa w pytaniu, nie nadają takich kompetencji także organom prowadzącym, co oznacza, że dyrektor jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo uczniów oraz poziom ich nauczania decyduje w tej sprawie.Dyrektor szkoły w szczególności: 1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach.

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669), w szczególności art. 68.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT