Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204), które...

PORADA PRAWNA

15 marca 2015 Prawo oświatowe

Zgodnie z nowym rozporządzeniem z dniem 1 września 2015 r. wprowadza się obowiązek nauki języka obcego nowożytnego w oddziałach przedszkolnych. Rozumiem, że ma być on nauczany w obrębie 25 godzin obowiązkowych zajęć wychowania przedszkolnego. Co jeśli nauczyciel wychowania przedszkolnego nie posiada kwalifikacji do nauczania języka obcego? Rozporządzenie dopuszcza możliwość prowadzenia tych zajęć przez innego wykwalifikowanego nauczyciela, ale na jakich zasadach? Rozporządzenie nie podaje w jakim wymiarze godzinowym ma być prowadzone to nauczanie. Jak przygotować arkusz organizacyjny dla oddziału przedszkolnego z uwzględnieniem nauki języka obcego, kiedy nauczyciel prowadzący nie posiada kwalifikacji do nauczania tego języka?

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 204), które określa minimalną liczbę godzin przeznaczanych na poszczególne przedmioty, nie obowiązuje w przedszkolach. Z kolei zmienione rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r., poz. 977 z późn. zm.), które wprowadza od dnia 1 września 2015 r. obowiązkową naukę języka obcego nowożytnego, również nie określa liczby godzin zajęć językowych. Łącznie z innymi zajęciami dydaktycznymi, w rozliczeniu tygodniowym, zajęcia językowe mogą zajmować najwyżej 1/5 czasu przebywania dzieci w przedszkolu. Ustawodawca nie reguluje natomiast, ile czasu potrzeba przeznaczyć na poszczególne zajęcia służące opanowaniu umiejętności i wiadomości z podstawy programowej. Decyzję w tym zakresie podejmuje każde przedszkole.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT