Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne  Zmiana wymiaru pensum na niekorzyść nauczyciela w trakcie urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko za zgodą nauczyciela, ponieważ niedopuszczalne jest pogorszenie...

PORADA PRAWNA

18 marca 2019 Prawo oświatowe

Z powodu zmiany organizacji pracy przedszkola: nauczycielka pójdzie na urlop macierzyński, będzie musiało zmienić się pensum nauczyciela, ponieważ chcę te godziny rozdysponować jako ponadwymiarowe. Czy zmianę pensum mogę wprowadzić w trakcie trwania roku szkolnego?

 Zmiana wymiaru pensum na niekorzyść nauczyciela w trakcie urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko za zgodą nauczyciela, ponieważ niedopuszczalne jest pogorszenie warunków jego pracy w czasie takiego urlopu – art. 29 § 4 w zw. z art. 11, art. 177 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm. Z kolei zmiana wymiaru pensum nauczycieli obecnych w pracy jest dopuszczalna w trakcie roku szkolnego za ich zgodą, ponieważ stanowi zmianę warunków pracy - art. 29 § 4 w zw. z art. 11 KP. Przydzielenie godzin ponadwymiarowych pełnoetatowym nauczycielom nie stanowi warunków zatrudnienia. Przydzielenie ich w wymiarze nieprzekraczającym ¼ pensum nie wymaga zgody nauczyciela, zaś jest ona potrzebna, gdy liczba tych godzin przekracza ¼ pensum – art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT