Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczycielowi przysługuje odprawa w wysokości uzależnionej od stażu pracy w szkole z oddziałami gimnazjalnymi, wliczając w to staż pracy w gimnazjum, jeśli nauczyciel...

PORADA PRAWNA

10 lipca 2019 Kadry

Z nauczycielem kontraktowym zatrudnionym na 10,16/ 20 etatu został rozwiązany stosunek pracy z zachowaniem 3 miesięcy wypowiedzenia, które upływa 31.08.2019 r. ( art. 225 ust 1 ust 10 ustawy z dnia 14.12.2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe). Czy dla tego nauczyciela należy się odprawa?

Nauczycielowi przysługuje odprawa w wysokości uzależnionej od stażu pracy w szkole z oddziałami gimnazjalnymi, wliczając w to staż pracy w gimnazjum, jeśli nauczyciel wykonywał w nim pracę przed reformą oświaty: jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u tych pracodawców krócej niż 2 lata; dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u tych pracodawców od 2 do 8 lat; trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u tych pracodawców ponad 8 lat. Odprawę pieniężną ustala się według zasad obowiązujących przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 225 ust. 12 w zw. z ust. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 60 ze zm., art. 8 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Dz.U. z 2018 r., poz. 1969 ze zm. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT