Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Prawo nie nadaje takich kompetencji...

PORADA PRAWNA

23 kwietnia 2013 Prawo oświatowe

Wysłałem pytanie do Państwa o treści :"Witam, czy można zobowiązać rodziców, by dzieci były odbierane ze świetlicy wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Proszę o podanie podstawy prawnej." i otrzymałem odpowiedz: "Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. (ze zm.) Prawo o ruchu drogowym. Art. 43. 1. Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania. 2. Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. 3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych. Oznacza to, że dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. 2) Art. 95 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Art. 95. § 1. Władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka. § 2. Dziecko pozostające pod władzą rodzicielską winno rodzicom posłuszeństwo. § 3. Władza rodzicielska powinna być wykonywana tak, jak tego wymaga dobro dziecka i interes społeczny. Jednakże nie zwalnia to szkoły z całkowitej odpowiedzialności za dziecko powracające ze szkoły do domu, co powinno przede wszystkim wynikać z troski o dobro dziecka. Zatem szkoła może ustalić na piśmie sposób odbioru dziecka ze szkoły (świetlicy) przez rodzica." Z Państwa odpowiedzi oraz z przywołanej podstawy prawnej wynika, że jednak dziecko może samo wracać ze szkoły po ukończeniu siódmego r.ż., a za dziecko odpowiadają rodzice. Ponawiam pytanie: Czy szkoła ma prawo ograniczyć zakres władzy rodziców? tzn. Czy w przypadku , gdy rodzice upoważniają osobę małoletnią (ale w wieku powyżej 10 rż) do odbierania dziecka ze szkoły, to szkoła może na to nie wyrazić zgody? Proszę o podanie podstawy prawnej, która umożliwi szkole ograniczenie prawa rodziców do decydowania, kto będzie odbierał ich dziecko ze szkoły.

Prawo nie nadaje takich kompetencji szkole.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT