Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Mierzenie temperatury nie jest uregulowane prawem krajowym, a więc wyraźny sprzeciw należy respektować wobec konkretnego ucznia na gruncie regulacji o przetwarzaniu danych...

PORADA PRAWNA

03 września 2020 Inne

W związku z wpływem do szkoły oświadczeń rodziców uczniów o rezygnacji z usług profilaktyki zdrowotnej na terenie szkoły oraz niewyrażeniu przez nich zgody na: mierzenie temperatury, noszenie maseczek, kierowanie dzieci do izolatki, dezynfekcji rąk płynami dezynfekującymi zwracamy się z prośbą o wyrażenie opinii w tym temacie. Rodzice powołują się w pismach na ustawę z dnia 12.04.2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. 2019 poz. 1078 art. 7) oraz na konstytucję RP art. 31 ust. 3. Czy szkoła musi uwzględnić takie oświadczenia rodziców w dobie panującej pandemii biorąc pod uwagę, że większość dzieci i rodziców dostosowuje się do zaleceń i procedur związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19? Jak możemy ustosunkować się do tego typu oświadczeń uwzględniając dobro wszystkich dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników?

Mierzenie temperatury nie jest uregulowane prawem krajowym, a więc wyraźny sprzeciw należy respektować wobec konkretnego ucznia na gruncie regulacji o przetwarzaniu danych osobowych o zdrowiu – art. 9 ust. 1 i ust. 2 pkt a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s. 1). Stosowanie płynów dezynfekcyjnych oraz stworzenie obszaru lub pomieszczenia odosobnienia ucznia z podejrzeniem zakażeniem koronawirusem do czasu odebrania przez rodzica wynika z Wytycznych z dnia 5 sierpnia 2020 r. Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 01.09.2020 r. - oraz Zaleceń z dnia 12.08.2020 r. Ministra Edukacji Narodowe i Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej, które zostały wydane na podstawie upoważnienia ustawowego, które dotychczas nie zostało uznane przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją, a mianowicie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.). Noszenie maseczek wprowadzone przez dyrektora również opiera się na przepisach, co do których nie została stwierdzona przez Trybunał Konstytucyjny niezgodność z Konstytucją - § 24 ust. 3 pkt 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 1356) oraz art. 46a i 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r., poz. 1239 ze zm.). Stosowanie ww. rozwiązań jest więc zgodne z aktualnym stanem prawnym oraz opiera się na zupełnie innych regulacjach, niż powołują rodzice; ewentualnie należałoby rozważyć, czy zamiast środków dezynfekcyjnych możliwe jest zapewnienie niektórym uczniom możliwości korzystanie z mydła. Wdrożone rozwiązania mają na celu ochronę zdrowia, które podobnie jak wolność jest chronione przez Konstytucję i organy sanitarne (art. 64 ust. 1 i 4 Konstytucji); mają one również bezpośredni związek z realizowaniem przez dyrektora zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkim uczniom i pracownikom – zdrowym oraz potencjalnie zakażonym chorobą zakaźną (art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910). Natomiast ustawodawca niestety nie przewidział środków prawnych, za pomocą których dyrektor mógłby egzekwować noszenie maseczek, mycie/dezynfekcję rąk, czy zapobiegać stawianiu oporu przez ucznia podejrzanego o zakażenie przed odseparowaniem od klasy. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT