Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub...

PORADA PRAWNA

23 listopada 2016 Komunikaty MEN, CKE

W związku z przedziwnymi pomysłami naszego organu prowadzącego mam PILNE pytanie: Czy można połączyć w zespół dwie szkoły bez zasięgania opinii kuratora? W naszej szkole podstawowej, która w nazwie nie ma "z Oddziałami Sportowymi" funkcjonuje połowa klasy sportowej (15-osobowa grupa chłopców ma 10 h w-f), natomiast gimnazjum, z którym od 1 stycznia chcą nas połączyć ma w nazwie "z Oddziałami Sportowymi". Poza tym połączenie ma nastąpić bez zasięgania rady rodziców i związków zawodowych (28 października ma być pomysł poddany pod głosowanie radnych). Rada pedagogiczna SP zaopiniowała pomysł negatywnie, zaś gimnazjalna pozytywnie.

Organ prowadzący szkoły różnych typów lub placówki może je połączyć w zespół. Połączenie nie narusza odrębności rad pedagogicznych, rad rodziców, rad szkół lub placówek i samorządów uczniowskich poszczególnych szkół lub placówek, o ile statut zespołu nie stanowi inaczej. W zakresie uregulowanym odmiennie w statucie zespołu tracą moc postanowienia zawarte w statutach połączonych szkół lub placówek. Organ prowadzący zespół szkół lub placówek albo szkół i placówek może wyłączyć z zespołu niektóre szkoły lub placówki, włączyć do zespołu inne szkoły lub placówki, a także może rozwiązać zespół. Połączenie w zespół szkoły podstawowej z gimnazjum wymaga pozytywnej opinii kuratora oświaty.Przepis ten jednak nie dotyczy (szkół specjalnych, szkół integracyjnych, szkół dwujęzycznych, szkół dla mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym) szkół sportowych, szkół mistrzostwa sportowego, Szkoły te mogą być łączone w zespoły na zasadach określonych przez organ prowadzący. Opinie rady pedagogicznej nie są wiążące dla organu prowadzącego, ich zasięganie jest wymagane przez ustawę, są bowiem elementem obowiązującej procedury.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (ze zm.), w szczególności art. 62.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT