Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepisy prawa dotyczące w szczególności nadzoru pedagogicznego nie dają takich możliwości. Ewaluacja bowiem to proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji...

PORADA PRAWNA

31 października 2016 Nadzór pedagogiczny

W placówce prowadzona jest ewaluacja zewnętrzna, kuratorzy obserwują zajęcia (nie zawsze orientują się w metodyce nauczanego przedmiotu i niekiedy pojawiają się zastrzeżenia do metodycznej i merytorycznej strony zajęć), czy w związku z tym, nauczyciel może dodatkowo zaprosić na taką obserwację metodyka nauczanego przedmiotu?

Przepisy prawa dotyczące w szczególności nadzoru pedagogicznego nie dają takich możliwości. Ewaluacja bowiem to proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości działań podejmowanych przez szkołę; wyniki ewaluacji są wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji skierowanych na zapewnienie wysokiej jakości organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki oraz ich efektów w szkole. Natomiast ewaluacja zewnętrzna to ewaluacja przeprowadzana przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Jest ona przeprowadzana przez zespół wyznaczony przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Zespół lub osoba, którzy przeprowadzają ewaluację zewnętrzną, przed sporządzeniem raportu przedstawiają wyniki i wstępne wnioski z ewaluacji na zebraniu rady pedagogicznej. Wówczas można zgłaszać własne spostrzeżenia lub odnieść się do wniosków z ewaluacji.

Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (ze zm.) w szczególności art. 33; 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT