Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Problem w tym, że nie ma przepisów regulujących sytuacje przejściową związaną z niezakończeniem procedury awansu na stopień nauczyciela mianowanego powiązanego z...

PORADA PRAWNA

18 września 2022 Awans zawodowy

W maju zakończyłam staż na nauczyciela mianowanego. Z powodów zdrowotnych dopiero w sierpniu złożyłam sprawozdanie i nadal nie otrzymałam oceny pracy. Z dniem 1 września rozpoczęłam pracę w nowej placówce w innej gminie. Kto odpowiada za organizację egzaminu? Gdzie będzie przeprowadzony egzamin i który dyrektor będzie obecny na egzaminie?

Problem w tym, że nie ma przepisów regulujących sytuacje przejściową związaną z niezakończeniem procedury awansu na stopień nauczyciela mianowanego powiązanego z jednoczesną zmianą pracodawcy.
Zgodnie z art. 9d ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2021r. poz. 1762) nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W razie niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci są obowiązani do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
W mojej opinii, gdy otrzyma Pani ocenę dorobku zawodowego składa Pani wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego już w nowej szkole i to organ prowadzący ta szkołę organizuje egzamin i powołuje komicję.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT