Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Tak, ale rozliczenia dokonuje się na zakończenie etapu kształcenia, czyli liczbę opuszczonych godzin na ukończenie szkoły wpisuje się w odpowiedniej kolumnie w arkuszu...

PORADA PRAWNA

12 lipca 2011 Prawo oświatowe

W kwestii wypełniania arkuszy ocen: skoro sumujemy wszystkie nieobecności na zakończenie edukacji w danej szkole, to w szkole podstawowej wpisujemy oddzielnie liczbę dni( z klas I-III) i liczbę opuszczonych godzin (klasy IV-VI)?

Tak, ale rozliczenia dokonuje się na zakończenie etapu kształcenia, czyli liczbę opuszczonych godzin na ukończenie szkoły wpisuje się w odpowiedniej kolumnie w arkuszu ocen.

Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (ze zm.).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT