Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zakres czynności i obowiązków powinien być wręczony wicedyrektorowi przed objęciem stanowiska Dokument powinien być podpisany przez obie strony i załączony do teczki akt...

PORADA PRAWNA

13 listopada 2016 Prawo oświatowe

W jakim zakresie i kiedy dyrektor może powierzyć obowiązki wicedyrektorowi? Za pomocą zarządzenia, pisma o powierzeniu? Czy wystarczy zapis w statucie szkoły. A czy musi być zapis w statucie o możliwości powierzenia? Czy też w przydziale czynności dla wicedyrektora?

Zakres czynności i obowiązków powinien być wręczony wicedyrektorowi przed objęciem stanowiska Dokument powinien być podpisany przez obie strony i załączony do teczki akt osobowych. Niezależnie od tego, obowiązuje zapis w statucie dotyczący zakresu obowiązków nauczycieli i pracowników szkoły. Bowiem statut szkoły określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników.W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów – wg zapisów rozporządzenia - tworzy się stanowisko wicedyrektora. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (ze zm.), w szczególności, np. Załącznik nr 2 § 11, 12.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT