Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN w sprawie...

PORADA PRAWNA

22 grudnia 2016 Prawo oświatowe

Uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną (niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim i niepełnosprawność ruchowa- jeździ na wózku) spełnia obowiązek szkolny w ORW, spełnia go na podstawie decyzji dyrektora szkoły rejonowej. Czy uczeń taki zdaje egzaminy klasyfikacyjne i jak taki egzamin powinien wyglądać, jeżeli ma problemy w komunikacji i pisaniu?

Roczna i końcowa klasyfikacja ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują tę samą podstawę programową kształcenia ogólnego co ich pełnosprawni rówieśnicy, określoną w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 z późniejszymi zmianami). W związku z tym, realizując obowiązek szkolny i obowiązek nauki w ORW zobowiązani są do przystępowania do egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia, uzgodnionej na dany rok szkolny z dyrektorem swojej szkoły macierzystej, który wydał decyzję o realizacji przez ucznia obowiązku szkolnego i obowiązku nauki poza szkołą. Egzamin winien przebiegać w warunkach dostosowania wymagań edukacyjnych określonych w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym opracowanym dla tego ucznia przez Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z nim.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT