Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 4 pkt 29 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm., szkołą dla...

PORADA PRAWNA

05 stycznia 2021 Prawo oświatowe

Uczeń ukończył Szkołę Branżową I Stopnia w szkole ponadgimnazjalnej. Czy może ponownie zapisać się do Szkoły Branżowej I Stopnia w szkole ponadpodstawowej? Uczeń ukończył już 18 lat.

Na podstawie art. 4 pkt 29 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm., szkołą dla dorosłych jest szkoła podstawowa (obejmująca klasy VII i VIII) oraz liceum ogólnokształcące dla dorosłych, w których stosuje się odrębną organizację kształcenia i do których są przyjmowane osoby pełnoletnie oraz kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w którym są przyjmowane do szkoły. Osoba wymieniona w pytaniu, z racji osiągnięcia pełnoletniości, nie może zostać przyjęta do szkoły branżowej I stopnia, czyli do szkoły dla młodzieży. Może ubiegać się o przyjęcie do liceum dla dorosłych. Ewentualnie także kandydat z racji posiadanego poziomu wykształcenia może kształcić się w szkole branżowej II stopnia lub w szkole policealnej (art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. e i f PO), ponieważ dla tych typów szkół nie ma progu wieku przyjęcia do szkoły. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT