Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Uczeń może uczęszczać z klasą jedynie na zajęcia z wychowania fizycznego (4 godziny tygodniowo), a w pozostałym zakresie ma do zrealizowania tygodniowo: 6 godzin...

PORADA PRAWNA

29 kwietnia 2021 Prawo oświatowe

Uczeń klasy 6 szkoły podstawowej posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na niepełnosprawność sprzężoną (intelektualną w stopniu umiarkowanym z autyzmem). Nie ma orzeczenia o nauczaniu indywidualnym. Zgodnie ze wskazaniem zespołu nauczycieli i specjalistów w Indywidualnym Programie Edukacyjno-Terapeutycznym, uczeń ma na terenie szkoły 10 godz. tygodniowo zajęć prowadzonych indywidualnie, podczas których realizuje podstawę programową dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym: funkcjonowanie osobiste i społeczne – 4 godz., zajęcia rozwijające komunikowanie się – 4 godz., zajęcia rozwijające kreatywność – 2 godz. Jak zorganizować udział ucznia w pozostałych zajęciach edukacyjnych z klasą? Na jakie przedmioty uczeń powinien chodzić z klasą? Przedmioty i podstawa programowa, które realizuje klasa zupełnie odbiegają od zajęć i podstawy programowej dla ucznia z niepełnosprawnością umiarkowaną. Klasa ma 28 godz. zajęć tygodniowo. Czy uczeń musi uczestniczyć we wszystkich tych zajęciach? Z dotychczasowej obserwacji ucznia wynika, że jest on w stanie 3 godziny skupić się na zajęciach. Jak organizacyjnie przeprowadzić lekcję, kiedy nauczyciel w czasie 45 minut realizuje temat klasą i ma na lekcji ucznia, który zachowuje się głośno? Rodzice nie chcą przenieść dziecka do placówki specjalnej.

Uczeń może uczęszczać z klasą jedynie na zajęcia z wychowania fizycznego (4 godziny tygodniowo), a w pozostałym zakresie ma do zrealizowania tygodniowo: 6 godzin funkcjonowania osobistego i społecznego, 2 godziny zajęć rozwijających komunikowanie się, 13 godzin rozwijających kreatywność, do czego należy zaliczyć 10 godzin zajęć realizowanych indywidualnie, a pozostałe godziny mógłby realizować z innymi uczniami z orzeczeniami, o ile uczęszczają do szkoły. Przez 8 lat nauki w szkole podstawowej dla ucznia należy zaplanować łącznie 5 godzin zajęć do dyspozycji dyrektora oraz na wniosek rodzica może uczęszczać na religię lub etykę, zgodnie z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. z 2019 r., poz. 639 ze zm.).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT