Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. w przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z...

PORADA PRAWNA

13 sierpnia 2019 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Szkoła niepubliczna zaoczna (nauka w systemie weekendowym). W jaki sposób prawidłowo wyliczyć wymiar etatu dla nauczyciela, który ma do zrealizowania od września do czerwca 160 godzin lub 96 godzin w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę. Wynagrodzenie w stawce godzinowej, w każdym miesiącu inna liczba godzin. Czy można zawrzeć umowę zlecenie z nauczycielem, który w ciągu miesiąca zrealizuje 16 godzin (po 8 godzin przez dwa weekendy)?

Zgodnie z art. 10a ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. w przypadku nauczycieli prowadzących zajęcia bezpośrednio z uczniami lub wychowankami w wymiarze nie wyższym niż 4 godziny tygodniowo, powierzenie prowadzenia tych zajęć może nastąpić również na innej podstawie niż umowa o pracę, jeżeli w treści łączącego strony stosunku prawnego nie przeważają cechy charakterystyczne dla stosunku pracy. Powołany przepis nie odnosi się do średniego tygodniowego wyliczenia godzin realizowanych zajęć z uczniami w okresie miesiąca lub w okresie rozliczeniowym, a w związku z tym należy uwzględnić faktyczną liczbę godzin w poszczególnych tygodniach. Dlatego należy przyjąć, że z nauczycielem pracującym co drugi tydzień po 8 godzin nie można zawrzeć umowy zlecenia, ponieważ tygodniowo (choć nie w każdym tygodniu) realizuje więcej niż 4 godziny zajęć z uczniami W celu ustalenia wymiaru etatu należy przyjąć, że nauczyciel realizujący przez 10 miesięcy 160 godzin zajęć średnio miesięcznie pracuje po 16 godzin, czyli można przyjąć wymiar etatu 4/40 tygodniowo. Nauczyciel realizujący 96 godzin w ciągu 10 miesięcy miesięcznie pracuje po 9,6 godzin, czyli w celu wyliczenia wymiaru zatrudnienia - średnio tygodniowo 2,4/40 etatu. Wyliczenie to dotyczy sytuacji, gdy nauczycielowi nie przydzielono innych obowiązków służbowych niż zajęcia z uczniami; dodanie innych zadań – w zależności od ich rozmiaru – wpływa na większy wymiar czasu pracy, w zależności od sytuacji konkretnej szkoły. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT