Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ponieważ dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze to dotacja odrębna od dotacji przyznawanej na każdego ucznia szkoły, powinna być rozliczana odrębnie, jeśli organ...

PORADA PRAWNA

03 stycznia 2019 Prawo oświatowe

Stowarzyszenie prowadzi szkołę podstawową na co otrzymuje dotację od gminy. W ramach tej dotacji otrzymuje również dotację na indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dzieckiem upośledzonym w stopniu głębokim. Czy dotacja na to dziecko otrzymana w roku 2018 może być rozliczona w ramach całej dotacji otrzymanej przez stowarzyszenie na prowadzenie szkoły ? ( część środków z dotacji na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze wykorzystywana była na pokrycie bieżących wydatków szkoły).


Ponieważ dotacja na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze to dotacja odrębna od dotacji przyznawanej na każdego ucznia szkoły, powinna być rozliczana odrębnie, jeśli organ dotujący nie przewidział w stosownej uchwale możliwości zbiorczego rozliczania wszystkich dotacji przyznanych danej szkole - art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 1, art. 30, art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2017 r., poz. 2203.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT