Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Formalnie organ prowadzący z dotacji (oprócz dotacji przeznaczonej na kształcenie specjalne uczniów niepełnosprawnych) mógłby dokonać zakupu pojazdu przeznaczonego...

PORADA PRAWNA

17 lutego 2021 Prawo oświatowe

Stowarzyszenie jest organem prowadzącym dla publicznej szkoły podstawowej. Placówka utrzymuje się z dotacji jst. Czy z tych środków można zakupić autobus/bus w celu dowozu uczniów (także niepełnosprawnych) do szkoły?

Formalnie organ prowadzący z dotacji (oprócz dotacji przeznaczonej na kształcenie specjalne uczniów niepełnosprawnych) mógłby dokonać zakupu pojazdu przeznaczonego wyłącznie na dowożenie uczniów do szkoły, gdyby takie prawo przyznawał im statut danej szkoły – art. 35 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, Dz.U. z 2020 r., poz. 2029 oraz art. 172 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910 ze zm. (m.in. wyrok NSA z dnia 1 marca 2016 r., II GSK 2447/14). Natomiast taki wydatek byłby dopuszczalny pod dodatkowym warunkiem, że wartość pojazdu nie przekracza kwoty 10 000 zł – art. 35 ust. 1 pkt 2 lit. e UoFZO w zw. z art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1406 ze zm.).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT