Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Pisaliśmy o tej kwestii wielokrotnie na naszych stronach WWW. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia...

PORADA PRAWNA

08 października 2014 Awans zawodowy

Rozpoczęcie awansu zawodowego na wyższy stopień. W trakcie przerwy między kolejnymi awansami nauczyciel mianowany przebywał na rocznym urlopie dla poratowania zdrowia. Czy w związku z tym urlopem może terminowo złożyć wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego?

Pisaliśmy o tej kwestii wielokrotnie na naszych stronach WWW. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły, z tym że nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku. W przypadku nawiązania stosunku pracy po upływie tego terminu, nauczyciel nie rozpoczyna stażu do końca tego roku szkolnego. Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Naszym zdaniem „przepracowanie” oznacza pracę czynną, a nie pozostawanie w stosunku pracy.

Podstawa prawna: Karta Nauczyciela z dnia 26.01.1982 r. (ze zm.), w szczególności Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli, art. 9d.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT