Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Trzeba zacząć od tego, że art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 – dalej Prawo oświatowe) stanowi, że nauka jest...

PORADA PRAWNA

07 września 2020 Prawo oświatowe

Rodzic dziecka 6-letniego, które obecnie jako jedyny sześciolatek jest w oddziale przedszkolnym (reszta dzieci jest młodsza) chce przenieść go do pierwszej klasy. Dziecko w ubiegłym roku uczęszczało do oddziału przedszkolnego w oddziale mieszanym. Jakich czynności należy dokonać i czy prośba rodzica jest wystarczającym argumentem?

Trzeba zacząć od tego, że art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 – dalej Prawo oświatowe) stanowi, że nauka jest obowiązkowa do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Z kolei, obowiązek szkolny dziecka zdrowego rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedmiu lat i trwa do ukończenia szkoły podstawowej, nie dłużej jednak niż do ukończenia osiemnastego roku życia.
Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe , na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy sześć lat.
Decyzja o przyjęciu dziecka sześcioletniego do pierwszej klasy jest kompetencją dyrektora szkoły. Żeby mogło ono rozpocząć naukę w szkole podstawowej musi być spełniony jeden z warunków:
• dziecko musiało korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo
• posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną wpisaną do ewidencji oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
Jeżeli którykolwiek z tych warunków jest spełniony dyrektor może przyjąć dziecko sześcioletni do pierwszej klasy szkoły podstawowej.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT