Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W pierwszym przypadku odpowiedź jest uzależniona od rodzaju organu prowadzącego. Zasadą jest, że dyrektor publicznej szkoły podstawowej ma obowiązek dokonania aktualizacji...

PORADA PRAWNA

29 sierpnia 2023 Inne

Pytanie dotyczy dotacji podręcznikowej.

1. Wniosek o dotację złożyłam w czerwcu, dziecko do 31 sierpnia jest uczniem naszej szkoły. 28 sierpnia dostaliśmy informację, że będzie się uczyło w innej placówce, jednak podręczniki dla niego zostały już zakupione. Czy muszę je zwracać i oddawać pieniądze ujęte w dotacji?

2. Uczeń klasy 5 wypisał się ze szkoły a na to miejsce przyjęłam ucznia z Ukrainy, w jaki sposób rozliczyć dotację?

W pierwszym przypadku odpowiedź jest uzależniona od rodzaju organu prowadzącego. Zasadą jest, że dyrektor publicznej szkoły podstawowej ma obowiązek dokonania aktualizacji informacji niezbędnych do ustalenia wysokości dotacji podręcznikowej, a w przypadku szkoły nie samorządowej – dodatkowo zaktualizowania wniosku o dotację, w związku ze zmianą prognozowanej liczby uczniów w danej klasie na skutek zmiany liczby uczniów w klasie, np. gdy uczeń odchodzi ze szkoły, na podstawie art. 58 ust. 7 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1400).

W niesamorządowej szkole na skutek aktualizacji informacji o zmniejszeniu liczby uczniów i wniosku kwota dotacji celowej ulegnie zmniejszeniu, a szkoła, w terminie 5 dni od dnia złożenia tej aktualizacji, zwraca jednostce samorządu terytorialnego kwotę dotacji równą różnicy między kwotą, którą szkoła otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji (art. 58 ust. 9 UoFZO). Z kolei dla szkoły samorządowej nie ma regulacji o zwrocie "nadwyżki" dotacji po zmniejszeniu liczby uczniów, a w konsekwencji zakupione podręczniki pozostają w niej jako rezerwa na wypadek przyjęcia nowych uczniów.

W drugim przypadku liczba uczniów nie ulega zmianie, ponieważ jeden uczeń odszedł a drugi został przyjęty do szkoły do tej samej klasy i jest uprawniony do otrzymania podręczników (prawo to nie jest uzależnione od obywatelstwa). W tym zakresie nie jest wymagana aktualizacja informacji i w szkole nie samorządowej – także wniosku o dotację. W przypadku szkoły niesamorządowej nie dokonuje się zwrotu dotacji, która przysługuje na dotychczasowym poziomie.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT