Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o...

PORADA PRAWNA

22 października 2019 Awans zawodowy

Przedszkole niepubliczne. Jeśli organem prowadzącym przedszkole jest osoba fizyczna (nie posiada przygotowania pedagogicznego) i zatrudnia dyrektora ds. pedagogicznych, to kto i w jakiej roli uczestniczy w postępowaniu egzaminacyjnym na stopień nauczyciela mianowanego? 1) …………………… – Organ prowadzący Przedszkole – przewodniczący 2) …………………. – Dyrektor przedszkola – członek komisji 3) …………………… – Przedstawiciel …………. Kuratora Oświaty 4) ……………………. – Ekspert ds. awansu z listy MEN 5) …………………… – Ekspert ds. awansu z listy MEN

Zgodnie z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego powołuje organ prowadzący przedszkole. W skład komisji wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego przedszkole, jako jej przewodniczący (a więc osoba wyznaczona przez organ prowadzący jest przewodniczącym komisji); przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny (osoba wyznaczona przez kuratora oświaty jest członkiem komisji); dyrektor przedszkola (jest członkiem komisji); dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (są członkami komisji). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT