Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Szkoła powinna kierować się przepisami prawa także wewnątrzszkolnego, tj. Statutu, który jest (tu) zgodny z wymogami § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków...

PORADA PRAWNA

12 lipca 2013 Prawo oświatowe

Prowadzony przeze mnie Zespół Szkół jest placówką ponadgimnazjalną kształcącą uczniów z lekkim, umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym. Osoby z lekkim upośledzeniem kształcone są w Szkole Zawodowej Specjalnej a uczniowie z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym w Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Obecnie podanie do szkoły złożył uczeń, który dotychczasową edukację realizował w Gimnazjum Specjalnym dla uczniów z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym (inna podstawa programowa i świadectwo opisowe), natomiast w aktualnym orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego został zdiagnozowany jako lekko upośledzony. Zespół Orzekający sugeruje utrzymanie dotychczasowego systemu kształcenia tzn. w Szkole Przysposabiającej do Pracy, jednak w statucie tej placówki zapisano, iż jest w niej kształcona młodzież z umiarkowanym i znacznym upośledzeniem umysłowym. Równocześnie waga subwencji oświatowej na ucznia z lekkim upośledzeniem wynosi 1,4 a na ucznia z umiarkowanym upośledzeniem - 3,6. Liczebność klas w szkole zawodowej wynosi 10-16 a w przysposabiającej 6-8. Stąd mój problem - do której ze szkół powinien być przyjęty ww. uczeń - tak aby podjąć decyzję zgodną z Prawem Oświatowym.

Szkoła powinna kierować się przepisami prawa także wewnątrzszkolnego, tj. Statutu, który jest (tu) zgodny z wymogami § 2 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki, ustalające, że kształcenie specjalne przysposabiające do pracy organizuje się wyłącznie dla młodzieży z upośledzeniem umiarkowanym i znacznym. W związku z tym, przy przyjmowaniu ucznia dla szkoły będzie ważna diagnoza z orzeczenia, czyli stopień upośledzenia. Oznacza to, że ucznia należy zakwalifikować do szkoły wg stopnia upośledzenia.

Z drugiej strony, mając na uwadze fakt, że uczeń kształcony na poprzednim etapie podstawą programową dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym, może mieć trudności w nauce, należy ustalić formę pomocy właściwą (i niezbędną) dla tego ucznia przewidzianą rozporządzeniem w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach.

 

Podstawa prawna:

1) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (ze zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkółdo innych (ze zm.),

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach (ze zm.).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT