Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Powyższe przekształcenie szkoły jest niemożliwe z powodu braku podstawy prawnej. Do końca lutego 2021 r. należałoby poinformować rodziców wszystkich uczniów oraz gminę...

PORADA PRAWNA

06 września 2020 Prawo oświatowe

Prowadzę niepubliczną szkołę podstawową ,która utrzymuje się z wyłącznie z subwencji oświatowej.Chciałabym ją przekształcić w szkołę publiczną od przyszłego roku szkolnego. Jakie procedury i jakie terminy obowiązują w takim przypadku?

Powyższe przekształcenie szkoły jest niemożliwe z powodu braku podstawy prawnej. Do końca lutego 2021 r. należałoby poinformować rodziców wszystkich uczniów oraz gminę o zamiarze i przyczynie likwidacji niepublicznej szkoły z dniem 31 sierpnia 2021 r., a po tym terminie przekazać dokumentację przebiegu nauczania kuratorowi oświaty; szkoła zostanie wykreślona z ewidencji niepublicznych szkół (art. 172 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2020 r., poz. 910). Równocześnie w bieżącym roku szkolnym należałoby uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty na utworzenie publicznej szkoły oraz wystąpić do gminy o udzielenie zezwolenia na utworzenie publicznej szkoły od dnia 1 września 2021 r. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami (m. in. pozytywną opinią kuratora oświaty, z projektem aktu założycielskiego i statutu nowej szkoły i innymi dokumentami wymienionymi w przepisach wykonawczych) należałoby złożyć do dnia 30 września 2020 r. - art. 88 ust. 4 i 5 PO oraz § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej (Dz.U. z 2017 r., poz. 1625). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe





Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT