Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Tę kwestię reguluje precyzyjnie § 10. rozporządzenia MEN z 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym...

PORADA PRAWNA

22 stycznia 2018 Prawo oświatowe

Proszę o precyzyjną informację, na jakie wsparcie może liczyć przedszkole niepubliczne ze strony publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Czy poradnia publiczna na wniosek dyrektora przedszkola niepublicznego jest zobligowana np. do przeprowadzenia badań przesiewowych logopedycznych i psychologicznych? Albo do objęcia wsparciem czy przeprowadzenia diagnozy dziecka, którego rodzice nie widzą potrzeby zgłoszenia się do poradni i nie chcą tego zrobić?

Tę kwestię reguluje precyzyjnie § 10. rozporządzenia MEN z 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 13 lutego 2013, poz.199 ze zmianami z 25 sierpnia 2017 – Dz.U. z 31 sierpnia 2017 poz. 1647), mówiący, iż wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek polega min. na rozpoznawaniu potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania oraz innych potrzeb wskazanych przez daną placówkę. Nie ma natomiast precyzyjnego katalogu zadań, jakie poradnia zobligowana jest wykonać wspierając placówkę publiczną lub niepubliczną. To kwestia ustaleń między dyrektorami obu placówek. Jeśli chodzi o wykonanie przez PPP diagnozy dziecka i objęcie go wsparciem poradni bez zgody jego rodziców – to jest to absolutnie niemożliwe. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym taka decyzja należy wyłącznie do rodziców, gdyż korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne. Chyba, że ich „upór” naraża na szwank bezpieczeństwo, zdrowie i rozwój dziecka – wtedy tylko Sąd Rodzinny może podjąć taką decyzję. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT