Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zasady rozwiązywania umów o pracę zawartych na czas nieokreślony z nauczycielami określa art. 27 Karty Nauczyciela. Zgodnie z jego brzmieniem, rozwiązanie umowy o pracę...

PORADA PRAWNA

18 listopada 2014 Kadry

Proszę o poradę jak mam postąpić ? Nauczyciel kontraktowy przebywał na długim zwolnieniu lekarskim, później otrzymał świadczenie rehabilitacyjne, a teraz otrzymał rentę ze względu na częściową niezdolność do pracy. Czy z takim nauczycielem można rozwiązać stosunek pracy czy nie? Czy za porozumieniem stron czy są inne przesłanki. Czy muszę teraz wypłacić za zaległy urlop, czy dopiero po zakończeniu otrzymywania renty. Czy częściowa niezdolność do pracy nakłada na dyrektora obowiązek zapewnienia tej osobie powrotu do pracy ale na innym stanowisku? Czy pracodawca ponosiłby koszty ewentualnego przekwalifikowania tej osoby? Czy pracodawca może żądać od pracownika będącego na rencie oświadczenia, że ma zamiar powrócić do pracy?. Jest to za bardzo zagmatwane i proszę o pomoc w rozwiązaniu tej sprawy, bo nie chcę znowu spotkać się z tą osobą w Sądzie Pracy.

Zasady rozwiązywania umów o pracę zawartych na czas nieokreślony z nauczycielami określa art. 27 Karty Nauczyciela. Zgodnie z jego brzmieniem, rozwiązanie umowy o pracę zawartej z nauczycielem na czas nieokreślony może nastąpić w każdym czasie i bez wypowiedzenia w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela. W tym wypadku okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą może być przedłużony do dwóch lat, licząc łącznie okres niezdolności do pracy i urlopu dla poratowania zdrowia.

Nauczyciel kontraktowy może zatem, co do zasady, chorować przez rok (chyba, że udzielono mu urlopu zdrowotnego na kolejny rok). Po tym czasie można z nim rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. Nauczyciel powinien otrzymać skierowanie na badania kontrolne i w ich wyniku nie uzyskać zdolności do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Należy więc obliczyć dokładnie okres nieobecności w pracy spowodowanej chorobą. Z pytania wynika, że nauczyciel po otrzymaniu renty w dalszym ciągu nie wykonuje pracy, więc wnioskuję, że orzeczenia o zdolności do pracy od lekarza nie posiada.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypłaca się z chwilą rozwiązania stosunku pracy (do 3 lat wstecz). 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT