Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Co do zasady, zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1359) władza rodzicielska przysługuje obojgu...

PORADA PRAWNA

22 grudnia 2020 Inne

Proszę o informację, jak mam postąpić w sytuacji, gdy dwoje skłóconych rodziców w trakcie rozwodu podaje sprzeczne informacje na temat zgody na uczęszczanie 5-letniej córki do przedszkola. Matka chce, aby córka przychodziła do przedszkola, i ją przyprowadza, a ojciec mailem poinformował mnie, że wycofuje zgodę na przychodzenie dziecka do przedszkola w czasie pandemii. Dziecko jest przyjmowane, gdy przyprowadza je matka (czy powinnam odmówić przyjęcia go do przedszkola i odesłać do domu?), a ojciec mailowo wyraża pretensje do mnie i grozi odpowiedzialnością, jeśli córka zachoruje na COVID-19. Dodam, że w sprawie konfliktu rodziców i ich walki ze sobą skierowałam już wniosek o wgląd w sytuację tej rodziny do sądu rodzinnego – na razie bez żadnych skutków ani odpowiedzi.

Co do zasady, zgodnie z art. 93 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1359) władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, dopóki nie zostanie sądownie zawieszona lub ograniczona. Do momentu wpływu do przedszkola dokumentu potwierdzającego ten fakt, najczęściej w postaci postanowienia Sądu Rodzinnego, należy przyjąć, że władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom.
Przestawiona w pytaniu sytuacja jest bardzo trudna, ale nie odosobniona. Teoretycznie oboje rodzice mogą w tej chwili decydować o sytuacji dziecka, w tym ewentualności uczęszczania przez nie do placówki oświatowej.
Zgodnie z art. 109 § 1 i 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, jeżeli dobro dziecka jest zagrożone, sąd opiekuńczy wyda odpowiednie zarządzenia. Sąd może zobowiązać rodziców do określonego postępowania.
Stosownie do art. 572 § 1 i 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1575) każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy. Obowiązek ten ciąży przede wszystkim na urzędach stanu cywilnego, sądach, prokuratorach, notariuszach, komornikach, organach samorządu i administracji rządowej, organach Policji, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych oraz organizacjach i zakładach zajmujących się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie chorymi.
W przedstawionej sytuacji należy zwrócić się do sądu opiekuńczego o wydanie zarządzenia w sprawie możliwości uczęszczania dziecka do przedszkola.
Z uwagi na powyższe i w świetle obowiązujących przepisów dyrektor przedszkola ma obowiązek zgłosić swoje zastrzeżenia i uwagi, a w szczególności zawiadomić sąd opiekuńczy o zaistniałej sytuacji naruszającej dobro dziecka.

Jeżeli potrzebują Państwo wzór takiego wniosku proszę zwrócić się o jego przygotowanie na platformie www.nadzor-pedagogiczny.pl.
 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT