Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Ponieważ na podstawie § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla...

PORADA PRAWNA

05 września 2019 Prawo oświatowe

Poradnia PP w orzeczeniu zawarła wskazania do objęcia dziecka pomocą w formie zajęć rewalidacyjnych. Rodzic jednak nie chce, aby dziecko na takie zajęcia uczęszczało. Czy dyrektor wydaje decyzję o zwolnieniu dziecka z tego typu zajęć po złożeniu przez rodzica oświadczenia o rezygnacji?

Ponieważ na podstawie § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1578) oraz art. 68 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. jednostka oświatowa ma obowiązek realizacji wszystkich zaleceń z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, za co odpowiedzialność ponosi dyrektor, należałoby poprosić rodzica o złożenie oświadczenia o rezygnacji z zajęć rewalidacyjnych wymienionych w orzeczeniu w pisemnej formie, dla celów dowodowych. Jeśli rodzic nie będzie chciał złożyć takiego oświadczenia, należałoby chociaż sporządzić notatkę służbową. Natomiast dyrektor nie musi wydawać decyzji zwalniającej ucznia z tych zajęć, ponieważ obowiązujące przepisy nie zawierają podstawy jej wydania. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT