Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych,...

PORADA PRAWNA

15 listopada 2022 Prawo oświatowe

Pełnoletni uczeń podczas lekcji samowolnie zabrał nauczycielowi telefon, nie reagował na polecenie oddania go i ostentacyjnie robił nim sobie zdjęcia. Jakie przepisy prawa naruszył uczeń?

Zgodnie z art. 63 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762) nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1444 i 1517 oraz z 2021 r., poz. 1023).

Przepisy powszechne ustaw i rozporządzeń nie określają szczegółowych zasad postępowania i działań podejmowanych w szkole w związku z niewłaściwym zachowaniem ucznia (uczniów) wobec nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów. Działania te powinny być zindywidualizowane, dostosowane do lokalnych warunków i konkretnego środowiska szkolnego.

W rozdziale XXIX k.k. zawarte są przepisy zapewniające ochronę funkcjonariuszom publicznym podczas lub w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych.
Określone w tym rozdziale czyny zabronione, popełnione na szkodę nauczyciela, są ścigane z urzędu. Jednakże zabranie nauczycielowi telefonu i nie reagowanie na jego uwagi i prośby o zwrot nie są przestępstwami uregulowanymi w tych przepisach kodeksu karnego. Nie można też tego działania zakwalifikować na przykład jako kradzieży. W mojej opinii jedyne co naruszył uczeń to przepisy statutu, wobec czego należałoby zastosować procedurę adekwatną do sytuacji i obniżyć uczniowi zachowanie. Nie widzę jednak możliwości pociągnięcia go do odpowiedzialności prawnej w tej sytuacji.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT