Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Należy sporządzić plan rozwoju zawodowego na stanowisku nauczyciela. Wynika to z tego, że dyrektor bez formalnego odbywania stażu (a więc bez planu rozwoju zawodowego) po...

PORADA PRAWNA

01 września 2020 Awans zawodowy

Od września br. pełnię obowiązki dyrektora - jako nauczyciel zastępujący dyrektora, który przebywa na dłuższej nieobecności. Od września mogę rozpocząć staż na nauczyciela dyplomowanego. Proszę o informacje dotyczące planu rozwoju, czy ma on być sporządzony jako dla nauczyciela, czy dla dyrektora, a następnie po powrocie dyrektora zaktualizowany/zmodyfikowany do zajmowanego stanowiska?

Należy sporządzić plan rozwoju zawodowego na stanowisku nauczyciela. Wynika to z tego, że dyrektor bez formalnego odbywania stażu (a więc bez planu rozwoju zawodowego) po nieprzerwanym okresie pracy wynoszącym co najmniej 3 lata oraz legitymujący się co najmniej bardzo dobrą oceną pracy, może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego po upływie 4 lat od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego (art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215). W sytuacji braku spełnienia ww. przesłanek należy rozpocząć staż, z czym wiąże się obowiązek sporządzenia planu rozwoju zawodowego, który dotyczy nauczyciela (a nie jakiegoś stanowiska kierowniczego zajmowanego przez nauczyciela), zgodnie z art. 9c ust. 3 KN i § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574 ze zm.). Gdyby po zaprzestaniu pełnienia funkcji kierowniczej zaistniały ważne powody do zmiany planu, istniałaby możliwość jego modyfikacji, za zgodą dyrektora (§ 4 ust. 3 ww. rozporządzenia). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT