Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Na podstawie art. 95 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm., władza rodzicielska obejmuje w szczególności...

PORADA PRAWNA

05 lutego 2018 Prawo oświatowe

Od jakiego wieku można upoważnić osobę do odbioru dziecka z przedszkola? Czy musi, to być osoba pełnoletnia?

Na podstawie art. 95 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm., władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą. W ramach swoich uprawnień rodzice sprawują pieczę nad dzieckiem (także w drodze do lub z przedszkola) osobiście lub przez wyznaczone osoby, które nie muszą być pełnoletnie, ponieważ takiego ograniczenia nie ustanawia żaden obowiązujący przepis, ani ustawodawca nie określił najniższego wieku osoby mogącej odebrać przedszkolaka. Przedszkole może i nawet powinno odmówić „wydania” dziecka jedynie osobie, która nie zagwarantuje dziecku bezpiecznego powrotu z zajęć np. z powodu braku rozeznania, choroby, silnego wzburzenia, podejrzenia pozostawania pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, itp. Dodatkowo na podstawie art. 43 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania i drogi przeznaczonej wyłącznie dla pieszych. W związku z tym, jeśli dziecko wraca do domu z przedszkola pod opieką osoby niepełnoletniej, należy zwrócić rodzicowi uwagę, aby nie upoważniał osoby poniżej 10 lat, natomiast w taką decyzję rodzica przedszkole nie może ingerować. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT