Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciel, który odchodzi z pracy na własną prośbę w sytuacji, gdy w szkole nie zachodzą zmiany organizacyjne (nie zmniejsza się liczba godzin ani oddziałów) nie może...

PORADA PRAWNA

11 grudnia 2018 Kadry

Obecnie w szkole zatrudnionych jest 4 nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Trzech ma wyższe wykształcenie oraz ukończone studia podyplomowe, 2 z nich jest nauczycielami dyplomowanymi jeden w trakcie stażu na nauczyciela dyplomowanego. Jeden nauczyciel jest po SN , jest nauczycielem mianowanym , ma 35 lat pracy i w 2019r. ukończy 56 lat. Nauczyciel po SN zwrócił się do dyrektora z prośbą o nie uwzględnianie go w projekcie organizacyjnym na rok szkolny 2018/2019 ponieważ planuje przejść na świadczenie kompensacyjne i chce odejść z art. 20 KN. Pragnę zaznaczyć, że w obecnym roku szkolnym i w roku szkolnym 2018/2019 są i będą 3 oddziały (w latach poprzednich były 4 oddziały). Proszę o podstawę prawną , czy nauczyciel może skorzystać z art. 20 KN i czy mogę go nie planować w projekcie. Dziękuję za pomoc

Nauczyciel, który odchodzi z pracy na własną prośbę w sytuacji, gdy w szkole nie zachodzą zmiany organizacyjne (nie zmniejsza się liczba godzin ani oddziałów) nie może zostać zwolniony na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. z powodu częściowej likwidacji szkoły, zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć. Z kolei zapowiedź odejścia z pracy powoduje, że dyrektor może nie planować godzin dla tego nauczyciela w arkuszu organizacyjnym, ponieważ musiałby dla niego przewidywać 0 godzin - § 17 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, Dz.U. z 2017 r., poz. 649 ze zm.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT