Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przydzielenie nauczycielowi dodatkowych godzin ponad wymiar etatu w ramach zajęć dodatkowych dla uczniów w czasie ferii nie stanowi godzin ponadwymiarowych w rozumieniu art....

PORADA PRAWNA

Nauczycielowi będącemu kierownikiem w placówce wychowania pozaszkolnego-powierzono kierowanie wypoczynkiem (półkolonie) w czasie ferii zimowych w placówce w której pracuje. Czy są to godziny dydaktyczne? Czy należy mu się wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe?

Przydzielenie nauczycielowi dodatkowych godzin ponad wymiar etatu w ramach zajęć dodatkowych dla uczniów w czasie ferii nie stanowi godzin ponadwymiarowych w rozumieniu art. 35 ust. 1 KN, ponieważ nie dotyczą realizacji programu nauczania. W związku z tym w sytuacji, gdy wynikają one ze statutowych zadań placówki nieferyjnej, godziny ponad etat są przydzielane nauczycielowi i opłacane jako dodatkowe godziny na zasadach dotyczących ogółu pracowników ponad umówiony częściowy wymiar etatu (art. 91c ust. 1 KN w zw. z art. 151 § 5 w zw. z art. 80 KP) albo mogą zostać przydzielone za jego zgodą w ramach odrębnej umowy cywilnoprawnej, w szczególności zlecenia, w której strony ustalają, czy nauczyciel otrzyma za nie dodatkowe wynagrodzenie i w jakiej wysokości (art. 750 w zw. z art. 735 § 1 KC).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2022 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT