Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Z informacji przekazanych w pytaniu wynika, że nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego 4 sierpnia 2017 r. i rozpoczął staż na nauczyciela mianowanego 1...

PORADA PRAWNA

22 listopada 2022 Kadry

Nauczycielka uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego 4 sierpnia 2017 r. Od 1 września 2017 r. zatrudniony była jako nauczyciel kontraktowy. Od 7 sierpnia 2019 r. do 3 kwietnia 2020 r. przebywała na zwolnieniu lekarskim, a od 4 kwietnia 2020 r. do 26 marca 2021 r. – na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim. Następnie wykorzystała urlop uzupełniający od 27 marca 2021 r. do 23 maja 2021 r., a następnie urlop wychowawczy od 24 maja 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. 1 września 2021 r. wróciła do pracy i złożyła wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego. Ile będzie trwał w tym konkretnym przypadku staż na nauczyciela minowanego w aspekcie nowych przepisów oraz opisanych przerw w związku z nieobecnościami? Poproszę o wskazanie daty zakończenia stażu na nauczyciela mianowanego. Kiedy należy złożyć dokumenty do organu prowadzącego? Jakie daty powinien obejmować plan rozwoju zawodowego tej nauczycielki?

Z informacji przekazanych w pytaniu wynika, że nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego 4 sierpnia 2017 r. i rozpoczął staż na nauczyciela mianowanego 1 września 2021 r.
Dnia 1 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730), która zmodyfikowała system awansu zawodowego nauczycieli, m.in. przez likwidację stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela. Stosownie do art. 10 ust. 1 ww. nauczyciele, którzy do dnia 31 sierpnia 2022 r. uzyskali stopień nauczyciela kontraktowego, lecz do tego dnia nie uzyskali stopnia nauczyciela mianowanego, stopień nauczyciela mianowanego uzyskują według przepisów dotychczasowych. Z uwagi na fakt, że nauczyciel uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego 4 sierpnia 2017 r., czyli w terminie do dnia 31 sierpnia 2022 r. i w tym samym terminie nie uzyskał jeszcze stopnia nauczyciela mianowanego, to awans zawodowy będzie realizował według przepisów dotychczasowych tj. rozdziału 3A. Awans zawodowy nauczycieli ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762) w brzmieniu sprzed 1 września 2022 r. oraz przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, (t.j.Dz. U. z 2020 r., poz. 2200).

Przepis art. 10 ust. 2 ustawy o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw modyfikuje zasady odbywania stażu na stopień nauczyciela mianowanego. Zgodnie ze wskazanym przepisem w przypadku nauczycieli kontraktowych, którzy przed dniem 1 września 2021 r. nie rozpoczęli stażu na stopień nauczyciela mianowanego, wymiar stażu na stopień nauczyciela mianowanego, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 2, art. 9c ust. 2 i art. 9d ust. 9 Karty Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r., skraca się o rok. Nauczycielka na dzień 31 sierpnia 2021 r. nie rozpoczęła stażu na nauczyciela mianowanego (rozpoczęła go 1 września 2021r.) Stosownie do art. 9c ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r. staż trwa w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – 2 lata i 9 miesięcy. Skrócony wymiar stażu, który będzie musiała odbyć nauczycielka wynosi 1 rok i 9 miesięcy.
Nieobecności w pracy, których termin przypadał na okres przed rozpoczęciem stażu, nie mają wpływu na realizację stażu. Jeżeli nauczycielka nie będzie miała przerw w pracy, to data końcowa stażu wypada na 31 maja 2023 r. Stosownie do art. 9c ust. 3 Karty Nauczyciela w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2022 r. w okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły. W planie rozwoju należy uwzględnić okres od 1 września 2021 r. do 31 maja 2023 r.

Ostateczny termin, do którego nauczycielka może się ubiegać się o stopień nauczyciela mianowanego według przepisów dotychczasowych, to dzień 31 sierpnia 2027 r.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT