Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Warunki, jakie musi spełnić nauczycielka, aby móc skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, to: umowa na czas nieokreślony oraz zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć...

PORADA PRAWNA

08 listopada 2012 Zatrudnianie (kodeks pracy)

Nauczyciel zatrudniony jest w szkole podstawowej na wsi od 2004 r. w niepełnym wymiarze czasu pracy, obecnie w wymiarze 11/18 etatu. Nigdy nie był zatrudniony w tej szkole w pełnym wymiarze z powodu braku godzin. Posiada dwudziestoletni staż pracy w szkole oraz stopień awansu nauczyciela dyplomowanego. Obecnie organ prowadzący na podstawie art. 22 ust. 1 KN nałożył na nauczycielkę obowiązek uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych w drugiej szkole. Umowa ma być zawarta na pełen etat na czas określony - tj. do końca obecnego roku szkolnego (31.08.2013). Czy można udzielić urlop zdrowotny, jeżeli umowa w pełnym wymiarze czasu pracy będzie na czas określony, tj. do 31.08.2013 r.? Nauczycielka korzystała z urlopu dla poratowania zdrowia w latach 1996-1999 w łącznym wymiarze 16 miesięcy.

Warunki, jakie musi spełnić nauczycielka, aby móc skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, to: umowa na czas nieokreślony oraz zatrudnienie w pełnym wymiarze zajęć (art. 73 ust. 1 Karty Nauczyciela).  Skoro umowa ma być zawarta na czas określony, nie można udzielić urlopu dla poratowania zdrowia.

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT