Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Przepis art.10 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela stanowi, że z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na...

PORADA PRAWNA

04 marca 2018 Awans zawodowy

Nauczyciel zatrudniony był w szkole od 01.09. (na zastępstwo) i odbywał tam staż do dnia 23 lutego. Z dniem 26 luty rozpoczął pracę w innej szkole. Czy może aneksować Plan Rozwoju Zawodowego i kontynuować staż na stopień nauczyciela kontraktowego w tej drugiej szkole?

Przepis art.10 ust.2 ustawy Karta Nauczyciela stanowi, że z osobą posiadającą wymagane kwalifikacje i rozpoczynającą pracę w szkole stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny, w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Jak wynika z powyższego, aby odbyć staż na stopień nauczyciela kontraktowego, stażysta powinien być zatrudniony w szkole na okres jednego roku szkolnego.

Dodatkowo, z brzmienia przepisu art. 9f ust. 2 ustawy wynika, że nauczycielowi kontraktowemu i nauczycielowi mianowanemu, którzy w okresie trwania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, do stażu wynoszącego 2 lata i 9 miesięcy, zalicza się okres dotychczas odbytego stażu, jeżeli podjęli zatrudnienie w szkole nie później niż 3 miesiące po ustaniu poprzedniego stosunku pracy i za okres dotychczas odbytego stażu otrzymali pozytywną ocenę dorobku zawodowego. Przepis nie wymienia stażysty. Zatem ten nauczyciel nie może kontynuować stażu w innej szkole. Musi go rozpocząć i zakończyć w tej samej szkole.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017r. poz.1189 z późn. zm.).

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2019 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT