Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Można zwrócić się do wojewody o rozważenie wszczęcia postępowania wyjaśniającego w postępowaniu dyscyplinarnym z powodu naruszenia godności zawodu nauczyciela, w...

PORADA PRAWNA

16 sierpnia 2021 Inne

Nauczyciel wychowania fizycznego zaatakował ratownika na stanowisku pracy w krytej pływalni, która wchodzi w skład zespołu szkół (nauczyciel na urlopie wakacyjnym). Obydwaj są pracownikami zespołu szkół. Interweniowała policja i nauczyciel został zatrzymany. Następnego dnia został zatrzymany ponownie oraz po badaniu lekarskim przewieziony do szpitala psychiatrycznego na leczenie (wyrywał kraty kanalizacyjne z ulicy i rzucał w stronę aut). Nauczyciel w przeszłości był leczony i przebywał już w szpitalu psychiatrycznym. Ratownik odmawia złożenia skargi, tłumacząc się, że to choroba, a są kolegami. Pracownicy pływalni są przestraszeni agresją nauczyciela. Osobiście mam obawy, że podobne zachowanie może mieć miejsce wobec nauczycieli, uczniów oraz mnie. Jest niebezpieczny dla społeczeństwa. Ponadto w przeszłości pomógł w przygotowaniu się do egzaminu sprawnościowego wielu pracownikom służb mundurowych. Sam startował w zawodach, podnosząc ciężary. Jest silny i sprawny fizycznie. Jakie kroki powinien podjąć dyrektor, aby wszyscy w szkole czuli się bezpiecznie? W mojej ocenie nauczyciel nie powinien pracować w szkole.

Można zwrócić się do wojewody o rozważenie wszczęcia postępowania wyjaśniającego w postępowaniu dyscyplinarnym z powodu naruszenia godności zawodu nauczyciela, w którym może zostać wymierzona kara zwolnienia z pracy lub wydalenia z zawodu nauczyciela – art. 75 ust 1, art. 76 ust. 1, art. 83 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 ze zm.). Po powrocie nauczyciela do pracy można go skierować na badanie okresowe w celu stwierdzenia zdolności do pracy na danym stanowisku, której brak uprawnia do zwolnienia nauczyciela – art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 5, art. 27 ust. 3 KN. Ponadto, ewentualnie próbując zakończyć zatrudnienie nauczyciela w innym trybie po dniu 31 sierpnia, nauczyciela szkoły feryjnej można zwolnić w trakcie roku szkolnego za porozumieniem stron (za jego zgodą) lub po upływie okresu wypowiedzenia, gdy nauczyciel jest zatrudniony na czas określony, ponieważ umowa na czas nieokreślony może zostać wypowiedziana jedynie ze skutkiem na koniec roku szkolnego – art. 23 ust. 4 pkt 1 i art. 27 ust. 1 i 3 KN, art. 32 i art. 36 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.). 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2021 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT