Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Odprawa emerytalna przysługuje dopiero w dniu rozwiązania stosunku pracy – art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze...

PORADA PRAWNA

13 sierpnia 2019 Kadry

Nauczyciel w lipcu 2008 roku przeszedł na emeryturę nie rozwiązując stosunku pracy. Stosunek pracy zostanie rozwiązany w tym roku. Czy należy mu wypłacić odprawę emerytalną?

Odprawa emerytalna przysługuje dopiero w dniu rozwiązania stosunku pracy – art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2018 r., poz. 967 ze zm. Ponieważ nauczyciel od momentu nabycia uprawnień emerytalnych stale pozostawał w zatrudnieniu, nie otrzymał w przeszłości jednorazowej odprawy emerytalnej. Obowiązek jej wypłaty powstanie w tym roku w związku z rozwiązaniem stosunku pracy i przejściem na emeryturę. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT