Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Staż przedłużamy, licząc od 1.06.2012, dodając ilość dni absencji.Podstawa prawna:USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.).Art. 9d. 5. W przypadku...

PORADA PRAWNA

14 września 2012 Awans zawodowy

Nauczyciel stażysta przebywał na zwolnieniu lekarskim (macierzyński) w okresie odbywania stażu tj. od 14.02.2012 do 30.07.2012 . Staż miał zakończyć 31.05.2012. Od jakiej daty przedłużamy staż - od 1.06.2012 czy od 31.07.2012?

Staż przedłużamy, licząc od 1.06.2012, dodając ilość dni absencji.

Podstawa prawna:

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.).
Art. 9d. 5.

W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż urlop wypoczynkowy, trwającej nieprzerwanie dłużej niż miesiąc, staż ulega przedłużeniu o czas trwania tej nieobecności. W przypadku nieobecności dłuższej niż rok nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2023 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT