Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego pracował poza zawodem od 2016 r. do 31 sierpnia 2023 r.Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz....

PORADA PRAWNA

27 sierpnia 2023 Awans zawodowy

Nauczyciel pracował w szkole 2 lata i 6 miesięcy (na zastępstwo 1 rok szkolny). Jest bez stopnia awansu. Od 2016 r. pracował w innym zawodzie. Od 1 września będzie pracował w szkole, zaczyna jako nauczyciel początkujący. Czy staż będzie wynosił 3 i 9 miesięcy?

Nauczyciel bez stopnia awansu zawodowego pracował poza zawodem od 2016 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r., poz. 984 z późń. zm.) stosunek pracy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na 2 lata szkolne, jeżeli:

1) nie posiada stopnia awansu zawodowego oraz

2) posiada wymagane kwalifikacje.

Na podstawie art. 9ca ust. 1 cytowanej ustawy nauczyciel nieposiadający stopnia awansu zawodowego, zwany "nauczycielem początkującym", zatrudniony w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami odbywa przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze 3 lat i 9 miesięcy.

Jednak, zgodnie z art. 10 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730 z późń. zm.) nauczycielom, którzy pracowali wcześniej ale do dnia 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego, do okresu odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela wlicza się okres dotychczasowego zatrudnienia nauczyciela w szkole lub przedszkolu w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, z wyłączeniem okresów nieobecności nauczyciela w pracy trwających nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego.

Okres wliczany do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela nie może być dłuższy niż 3 lata – w tym przypadku z pytania wynika, że może to być 2 lata i 6 miesięcy.

Zatem dyrektor szkoły może do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela mającego trwać 3 lata 9 miesięcy zaliczyć przepracowane 2 lata i 6 miesięcy – pozostaje 1 rok 3 miesiące.

W przypadku dalszych wątpliwości należy zwrócić się o interpretację do kuratorium oświaty, które sprawuje nadzór nad realizacją w szkołach awansu zawodowego.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT