Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r.,...

PORADA PRAWNA

22 maja 2023 Nadzór pedagogiczny

Nauczyciel posiada następujące kwalifikacje: studia wyższe magisterskie – zarządzanie oraz studia podyplomowe z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Czy posiada kwalifikacje do pracy w przedszkolu (oddziały przedszkolne).

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz.1289 z późn. zm.) kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych posiada osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku (specjalności) innym niż wymagalny (np. zarządzanie), i studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

W pytaniu brak informacji o uzyskaniu przygotowania pedagogicznego przez wymienioną osobę.
Jeżeli wymieniona osoba posiada dokument potwierdzający uzyskanie przygotowania pedagogicznego to patrząc na pozostałe informacje może zostać zatrudniona na stanowisku nauczyciela w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych i klasach I-III w szkole podstawowej.

O posiadaniu przygotowania pedagogicznego świadczy dyplom ukończenia studiów lub inny dokument wydany przez uczelnię, dyplom ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli lub świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2024 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT