Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Nauczyciel z tytułem licencjata z filologii angielskiej posiada wystarczające kwalifikacje do nauczania języka w przedszkolu i szkole podstawowej (§ 12 ust. 2 pkt 1 lit a)...

PORADA PRAWNA

22 września 2017 Awans zawodowy

Nauczyciel od roku 2003 posiada kwalifikacje przygotowania pedagogicznego. W roku 2004 uzyskał tytuł mgr z kierunku: nauki o rodzinie, w roku 2007 uzyskał licencjata z filologii angielskiej. W roku 2011 podpisana została umowa o pracę na stanowisku nauczyciela języka angielskiego-awans zawodowy stażysta. Po odbytym stażu w roku 2012 uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego. W roku 2015 rozpoczął staż na nauczyciela mianowanego.Czy powinien podwyższyć swoje kwalifikacje poprzez dokończenie kształcenia, tak aby otrzymać tytuł mgr filologii angielskiej. Czy fakt, że został zatrudniony na czas nieokreślony na powyższe stanowisko w roku 2011 ma znaczenie? Czy może ubiegać się o awans na nauczyciela mianowanego, jeżeli odbywa staż jako nauczyciel języka angielskiego mając mgr z nauki o rodzinie? Czy może przystąpić do powyższego egzaminu? Cała sytuacja powstała w momencie sprawdzania akt osobowych odnośnie posiadanych kwalifikacji zawodowych. Czy w związku z powyższym w dniu kiedy wynikła dana sytuacja Dyrektor powinien zawiadomić nauczyciela o konieczności podwyższenia wykształcenia do stopnia mgr i wystąpić do Kuratorium o zgodę na zatrudnienie nauczyciela bez wymaganych kwalifikacji. Proszę o wyjaśnienie tego zagadnienia oraz proszę o podanie podstawy prawnej.

Nauczyciel z tytułem licencjata z filologii angielskiej posiada wystarczające kwalifikacje do nauczania języka w przedszkolu i szkole podstawowej (§ 12 ust. 2 pkt 1 lit a) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, Dz.U. z 2017 r., poz. 1575), a w związku z tym tylko w tych placówkach może ubiegać się o awans, jeśli prowadzi zajęcia językowe (art. 9 § 1 pkt 1 w zw. z art. 9b ust. 1 KN). W szkole innego typu nauczyciel mógłby zostać zatrudniony tylko za zgodą kuratora na czas określony, o ile szkołę prowadzi jednostka samorządu terytorialnego (art. 10 ust. 9 KN). W szkole prowadzonej przez inny organ, innego typu niż podstawowa, zatrudnienie nauczyciela bez pełnych kwalifikacji jest niedopuszczalne (art. 91b ust. 2b KN).

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Podstawa prawna

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT