Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Warunki, jakie musi spełniać kandydat do pracy na stanowisku nauczyciela określone są w art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela z 26.01.1982 r. (ze zm.). Przepis stanowi, że można...

PORADA PRAWNA

06 lipca 2011 Kadry

Nauczyciel kontraktowy zatrudniony na zastępstwo do 31.08.2011r. Otrzymałam informację, z Prokuratury Rejonowej , że został oskarżony o popełnienie przestępstwa określonego w art.286 par 1k.k.Istnieją przesłanki aby zatrudnić go od 1.09.2011 na kolejny rok na zastępstwo. Czy mogę z taka osobą podpisać umowę o pracę w charakterze nauczyciela??

Warunki, jakie musi spełniać kandydat do pracy na stanowisku nauczyciela określone są w art. 10 ust. 5 Karty Nauczyciela z 26.01.1982 r. (ze zm.).

Przepis stanowi, że można zatrudnić osobę, która:
1.    posiada obywatelstwo polskie, ale wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (warunek zatrudnienia na podstawie mianowania),

2.    posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,

3.    nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub dyscyplinarne albo postępowanie o ubezwłasnowolnienie,

4.    nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,

5.    posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska (...).
 Z opisu w pytaniu wynika, że osoba ta nie spełnia warunków pktu 3, poniewaz toczy się przeciwko niemu postępowanie karne, zatem nie powinna być zatrudniona.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT