Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

DOKUMENT DO SPRAWDZENIA

ZAMÓW DOKUMENT

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne W nowym miejscu pracy nauczyciel powinien złożyć wniosek o kontynuowanie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego, aby dyrektor wiedział o takim zamiarze nauczyciela. W tym...

PORADA PRAWNA

28 sierpnia 2020 Awans zawodowy

Nauczyciel jest zatrudniony w szkole podstawowej do 31.08.2020 r. Do tego czasu odbywa staż na nauczyciela mianowanego. Po tej dacie (31.08.2020 r.) ma 7 dni na złożenie sprawozdania, a dyrektor 21 dni na wystawienie oceny za okres stażu (czy ma to być ocena cząstkowa)? Jak te daty mają się do złożenia wniosku o kontynuację stażu w nowej placówce?

W nowym miejscu pracy nauczyciel powinien złożyć wniosek o kontynuowanie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego, aby dyrektor wiedział o takim zamiarze nauczyciela. W tym zakresie należy stosować analogicznie przepis art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, Dz. U. z 2019 r., poz. 2215 oraz § 3 ust. 2, 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018 r., poz. 1574) z tym, że kontynuacja stażu jest możliwa, gdy ewentualna przerwa w zatrudnieniu nie przekroczy 3 miesięcy, zgodnie z art. 9f ust. 2 KN. Jeżeli nauczyciel uzyska pozytywną ocenę dorobku zawodowego (np. pod koniec września) u obecnego pracodawcy, uważa się że nauczyciel u nowego pracodawcy kontynuuje staż od złożenia wniosku, czyli najwcześniej od podjęcia pracy; przepisy KN nie uzależniają terminu rozpoczęcia kontynuowania stażu od daty uzyskania ww. oceny, ani przepisy nie określają jej jako załącznika do wniosku o kontynuację stażu, więc termin ten należy liczyć na korzyść nauczyciela. 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2020 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT